Ibsen mens du venter / Ibsen while you're waiting

An exhibition in public space in Bergen with the artists Patrik Entian/Ellen Røed, Øyvind Pål Farstad, Are Hauffen, Silje Heggren, Ellen Jakobsson, Jannecke Knudsen Heien, Rita Marhaug, Marianne Moe, Arne Skaug Olsen, Arne Magnar Rygg, Anne Skaansar and Ole Mads Vevle.

 

CURATORIAL STATEMENT (Norwegain only)

Peer Gynt av Ibsen er en nomadisk karakter som uten moralsk feste lar seg flyte med der strømmen fører ham. En drømmer med store fortellinger i en knapp virkelighet. Gjennom Peer Gynt spør Ibsen hva som utgjør en moralsk kjerne og hvilken betydning den har, og han tar et kritisk oppgjør med den ansvarsløse, lekende opportunisten. Vi leser Peer Gynt som et mulig bilde på nasjonen Norge, og bruker stykket som et redskap til å undersøke sider ved samtidens sosiale, politiske og kulturelle miljø uten å komme med ferdigfabrikkerte konklusjoner. Er det for eksempel mulig å se for seg at vi har noen fellesprosjekt i dag? Hva betyr egentlig å delta og ta ansvar? Tolv kunstnere har blitt utfordret til å lansere et vell av forskjellige svar og motspørsmål.

Peer reiser – både metaforisk og bokstavelig – og gjennomgår store endringer før han kommer hjem til Solveig. Det fysiske utgangspunktet for ”Ibsen mens du venter” er busskur i Bergen sentrum. Ideen er å bringe fram skurene som holdeplasser, venterom, møtesteder: konkrete rammer for flyktige utsagn. Busstopp er et utgangspunkt for reisen, lang eller kort. For å gi en inngang til prosjektet har vi valgt ut et sitat fra Peer Gynt som følger hvert verk.

Ved å anvende busskur på en alternativ måte i en 14-dagersperiode vil Curate.no og Ibsenfestivalen ta del i en samtidig diskusjon og presentere Bergens befolkning for en annen visuell hverdag.

Mai 2006