A reply to a work for the North Sea: et korverk for Nordsjøen

Søndag 2. september ble det arrangert et korverk for Nordsjøen på Fedje. Gratis buss fra Festplassen kl 11.30. Påmelding: sisseel@online.no

Se også her

Noen sene ettermiddager i juli 1993, på en strand tørrlagt av tidevannet nær Craster langs den urørte kystlinjen i Northumbria, Nord-England, sang en gruppe bulgarske sangere sine polyfoniske sanger. Verket: A work for the North Sea, var initiert av Bethan Huws og kuratert av kunstinstitusjonen Artangel. Sangen og dansen henvendte seg først og fremst til havet, Nordsjøen som vasker over dette strekket med delvis blottet land to ganger i døgnet. Men det var også et publikum tilstede, som fulgte med fra en sandbanke mellom fast land og strandsone.

 

Curate.no vil svare på dette verket ved å vise A reply to a work for the North Sea: et korverk for Nordsjøen i en tilsvarende omstendighet, og har valgt oss det lille ysamfunnet Fedje – et sted som har alle sine grenser mot havet. Havet bærer med seg dype og tildels problematiske konnotasjoner. Det er tett knyttet til vår oppfatning av det sublime, til døden, til ensomhet og atskillelse – men også til rikdom og næring, transport og eventyr. Havet er både utilgjengelig og vennlig. Svaret inneholder i tillegg en voksende innsikt i havets sårbarhet, dets foranderlighet og fundamentale betydning for oss alle. Curate.no har invitert komponisten Knut Vaage med verk for kor. Tanken er at svaret kommer fra vår samtid, tilpasset denne særlige situasjonen. Knut Vaage har over en lengre periode samarbeidet med koret Gneis, som vil framføre flere av hans komposisjoner.


O.H. Hauge, Vaage > Det er den draumen

O. H. Hauge, Vaage > Til eit Astrup bilete

Helseth, Vaage > Krets

Vaage, Vaage > Stille, stille

Hauge, Vaage > Kverni

Vaage, Vaage >Den lange svevnen

Reiseprogram søndag 2.september 2007 Ferge fra Sævrøy til Fedje kl.11.15 eller 13.40, Retur fra Fedje til Sævrøy kl. 18.10 30 min overfart. Fergebillett inngår ikke i gratis busstilbud.

Gratis buss med avgang fra Festplassen kl.11.45, oppmøte kl.11.30. med Bergen Turbilsentral AS (hvit buss, stopper i busslommen rett forbi fotgjengerfeltet i kjøreretning) Retur med 18.10 fergen fra Fedje, ankomst med bussen ca kl.20 i Bergen.

48 plasser. Påmelding: sisseel@online.no


Curate.no ønsker å minne publikum på at det trengs godt fottøy og varme klær. Curate.no kontaktperson Malin Barth malin@artbarth.com /48042408

Prosjektet er støttet av Bergen kommune, Fedje kommune og Bergen Turbilsentral AS Curate.no er Malin Barth, Anne Szefer Karlsen, Sissel Lillebostad

Tekst fra Artangel med beskrivelse av A work for the North Sea

 

 

Curate.no cordially invite you to take part in this one off experience at Fedje, the most western island in Norway with pemanent residents, this coming Sunday September 2nd.

Free bus leaves Festplassen, Bergen 11.30. Please book at sisseel@online.no.